Топографические карты
Туризм, отдых
Клады

Топографические Карты России, Карты для GPS Навигаторов

 Карты ГГЦ
Металлоискатель
 Сплавы
GPS навигаторы

Информация о векторной карте M-47-2-1 для GPS навигаторов Garmin:
M-47-1-1
M-46-2-3M-47-2-2

M-47-3-1
скачать эту карту

добавить комментарий
карты - вид со спутника google maps

   

Комментарии посетителей сайта к карте:

Добавить комментарий к этой карте

Населенные пункты на карте (в алфавитном порядке):

1600.0, верх-оттук-даш, застава эми, зим. бельдир, зим. мон-даш, зим. ортакы-ораш, зим. узун-холь, зим.сарыг-холь, зим.усть-элегест, зим.холь-бажи, кижи-аксы, кунгур-тук, нарын, оттук-даш-аксы(эми), танзык, усть-оттук-даш, чиргаланды

Реки на карте (в алфавитном порядке):

1600.0, алаш, алды-хараган, балыктыг-хем, баян-кол, биче-шивей, бобуш-ой, борук-хем, буратки, бурен, бурэн, бурятин-гол, бусэин-гол, ихэ-тайрисин-гол, ихэ-улэнтэйн-гол, каптагай, кара-суг, кара-хем, каргы, коктюрге, кундус, кызыл-хан, кыс-тарыс, мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), мал. енисей(ка-хем), милзей, нарын, о-хем, ор, оттук-даш, оюм, пучук, сайгой, сайлыг, саргат, сарыг-эр, сенегел, серлиг-хем, сизим, сол-белдир, тажилан, тазаран, танмак, тарбагатай, тарги, тербен, торбулак, узук, узун-оймак, улиг-ужар, улиг-шивей, улин-хан, хадын, хайгыс, хылба, цаган-гол, чагытай, чаинды, чалын, чартыс, чарыш, чивек, чик-хем, чинге-хем, чолуг, чунай, шивилиг, шин-хем, эми, эрзин, ямады© 2007- DMS GPS Пермский край Garmin